Ґлфави1тъ дух0вный

свzти1телz дими1тріz рост0вскагw

Њ є4же т0чію њ є3ди1номъ гDэ рaдоватисz подобaетъ, ґ не њ тлённыхъ мjра сегw2 вeщехъ.
Предисл0віе къ любeзному читaтелю.

Ґлфави1тъ же сeй д¦0вный си1цэ здЁ положи1хомъ

Чaсть пeрваz

Чaсть вторaz

Чaсть трeтіz

СтіхослHвіz рачи1тельнагw къ бGу вопіeніz, глави1знъ пsть

Hosted by uCoz